​Welkom op onze website! Wij houden er aan de bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren en u u een maximum aan comfort te bieden bij uw bezoek aan onze site. Wij stellen alles in het werk om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen bij iedere stap in de behandeling ervan.

Verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

Hiernavolgend vindt U de procedures van de VOF  “HMeventing” voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer er persoonsgegevens verwerkt worden.
Deze handelwijze wordt zowel op manuele als geïnformatiseerde gegevensverwerking toegepast

HMeventing verwerkt geen enkel persoonsgegeven over haar bezoekers aan de website. Er worden wel anoniem gegevens verzameld over wanneer en het aantal keren dat een bepaalde pagina wordt bezocht. Hierbij worden geen andere data genoteerd.

Persoonsgegevens die de gebruiker meedeelt bij het invullen van een formulier op deze site met betrekking tot een vraag, een klacht, een informatie of advies, verwerkt HMeventing om de vraag van de gebruiker te kunnen voldoen.

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel van de VOF dat de verzoeken behandelt. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten de firma wanneer dat nodig blijkt te zijn voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker.

HMeventing gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van volgende activiteiten: technisch beheer van de internetsite, opvolging van verzoeken, opvolging van cliënteel, enquêtes over onze activiteiten en marketingcampagnes.
Onze medewerkers verbinden zich ertoe om de regels van vertrouwelijkheid en onderhavige gedragscode te respecteren.

Recht op inzage

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de geldende wetgeving, inkijken, ze laten verbeteren of, indien hij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. Hij stuurt hiertoe een e-mail naar legal@hmeventing.be. Wij zullen uw vraag tot inzage, bewerking of verwijdering van persoonsgegevens binnen de week beantwoorden. 

Hosting

De hosting van deze website wordt uitgevoerd door het easyhost
Easyhost BVBA
Skaldenstraat 121
9042 Gent
België
Telefoon 092187901
Gelieve het privacybeleid van dit webhostingbedrijf te raadplegen.

Firmagegevens

HMeventing VOF
BE 0736788442
E-mail: Hallo@hmeveting.be
Hierna genoemd als ‘’HMeventing’’

Cookie verklaring

Hiernavolgend vindt u de “cookieverklaring” van de firma “HMeventing”. 
Verklaring van de firma “HMeventing” naar de “gebruiker” van deze website aangaande het plaatsen van cookies bij het bezoek van de website door de “gebruiker” in toepassing van de ‘Wet’: art. 129 – Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012).

Wat zijn cookies ?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt.
Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heeft u technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).
De Belgische Wet bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische wetswijziging is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

Looptijd van cookies

Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als u uw browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op uw computer blijven staan als u ze niet verwijdert. 
U kunt meestal niet zien waar een cookie precies voor dient. Cookies zijn tekstbestandjes, maar de inhoud van die bestandjes is meestal onleesbare computercode. De echte gegevens staan in de database van de website.

Welke cookies gebruiken “Homemadepaella.be”, “Homemadepasta.be” en “Homemadewok.be”

Om de website van “HMeventing” te consulteren, is het aan te raden om cookies te activeren op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om u een probleemloos bezoek op onze website te garanderen. Indien u alsnog de cookies van “HMeventing” wilt beperken, blokkeren of verwijderen, kunt u deze via uw browserinstellingen instellen zoals hiernavolgend aangegeven. 
Bij het bezoek van deze website wordt slechts “1 cookie”, een zogeheten functionele “sessie cookie” geplaatst.
Deze cookie heeft een willekeurige naam om de veiligheid te verbeteren.
Dit is een cookie “strikt noodzakelijk voor de dienst” en verder is deze cookie niet “privacyschendend”, want deze bevat geen enkele informatie over de gebruiker.
Deze cookie laat toe gelijktijdige gebruikers en of ingelogde gebruikers van de website van elkaar te onderscheiden, zo dat aan de betreffende gebruiker de gevraagde informatie en/of de gewenste toegang beschikbaar gesteld wordt en hiermee de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Deze cookie wordt tevens gebruikt door bepaalde broncode en extensies om misbruik te verhinderen.
Deze cookie laat eveneens toe te registreren hoeveel maal door de gebruikers een bepaalde pagina werd opgeroepen . Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers.
Host: www.homemadepaella.be, www.homemadepasta.be, www.homemadewok.be

Looptijd: de sessiecookie wordt tijdelijk geplaatst. Zodra u uw browser afsluit, wordt deze automatisch verwijderd.

Verwijdering van cookies:

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan:
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Automatisch cookies verwijderen

U kunt cookies automatisch laten wissen wanneer u de browser afsluit. Zo blijft informatie nooit lang bewaard. Meer informatie omtrent het automatisch verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Cookies weigeren

U kunt uw browser alle cookies laten weigeren, maar hierdoor zullen veel sites niet meer goed werken. Beter is het om cookies selectief toe te staan. Alle browsers maken onderscheid tussen nuttige cookies van de site die u bezoekt, en cookies van derden (‘third party cookies’) die meeliften.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze privacypagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.